แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 9


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 9
  
   
     
   
    
  
      
    
     
   ัว
  
   
   
   
   ือ 
  
      
    
    
   
   
  
  
   
       ีย
  
    
    
       
    
 รด 
 
   
       
      
    ือ 
  
          
      
    
  
 ่อ
   
       ีย 
     
  
    
        
     
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้