แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 5
    
     
   ีย 
   
   
    
    
     
  
    
   
    
  
   
   
   
  
     
   
     
     
   
  
  
   
   
   
    
    
   
   
      
  
    
      
   
    
   
     
  
     
   ีย 
    
   
   
   
  
   
   
  วง 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้