แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 4
      
   
    
   
  
   ือ 
    
      
    
  
      
   
   
  
    
   
    
       
    
 
    
    
   
    
    
   
   
    
     
  
  
  
    
  
  
    
   ีย 
    
   
 
   
    
 
   
  
   
    
    
    
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้