แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 3


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 3
     
    
     
   
   
   
  
  
   ือ 
    
       
   
  
       
    
    
  
     
   
     ีย 
      
   
     
     
    
   
  
      
   
     ือ
     
    
   
   ีย 
   
        
   
        ีย
  
   
     
  
   ีย 
   
  
    
     
     
   
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้