แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 2


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 2
     
      ีย 
    
   
     ือ 
     
    
    
  
   
      
   
  
   ีย
  
     ีย 
   
     ีย
  
    
       
    
     
    
    
     
    
   
   
   
     
     
    
    
    
    ัว
   
  
   
   
      
     ีย
   
  
    
    
   
   
   
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้