แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 1


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 1
   
  
    
  
    
   
  
    
  
   
     
     
  
   
  
  
  
   
   
    
      
   
   
   
     
  
    
      
    
     
        ีย 
        
  
    
     ือ
    
  
   
   ือ 
    
      
    
  
    
   ือ 
     
    ัว
    
   
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้