แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 17


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 17
     ือ       
       
    
   
  ร์  
 ลก 
    
    
อว   
     
     ือ     ีย 
อบ รม 
     
   
    
      
      
     
   
    
     ือ    
อบ    
         ีย 
     
    
  
      ีย 
   ย์
      
   
      
    
    
    
  
   
      ีย
      ีย 
      
   
  ่อ   
       ีย
     
   
     
       
         
    ือ 
      
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้