แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 16


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 16
          
  ัว     
     
     
   ย์
   ข์
      
    
   
   รรย์
       
  ัว  
    
     
    
   
      
   
   
  
     
  ัว     
    
      ือ 
 ล์ 
   น์
    
   
อย   
   ย์
   ีย  
     
     
    
    
   
    
    
อย     
    
     ือ     
     
     
   
    
   
    
     
อร  
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้