แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 15


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 15
      
       ัว
   วย 
    
           
   
      
  ีย    ีย 
 วส     
    
      
   
     
       
   
      
    
  
   ว์
      
        
    
    
       ือ
     
      
    
    
       
    
      ีย 
    
          
    ย์
     
      น์
     
    
      ีย 
     
      
    
   
     
   
    
   ธุ์
    
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้