แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 14


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 14
       
      
     
   
     
     ือ
      
     
     
       
      
     ือ  
     
    
       
    
     
     ีย 
  
      
    
       
  ีย    
    
       
      
    
       
     
  วก      
      
      
 รง   ีย 
    
       
     
       
 วว  
    
     
       
 ่อ    
   
    
             
     
       
      
    
   ณ์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้