แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 12


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 12
     
      
      
      
     
        
      
      
     
      
     
       
      
    
       
               
      
    
  ลป  
     
      
     
      
    
       
         อย     ัว
       
      
  รษ  
อง    
       
       
      
     
     
          
       
    
    
อธ     
     
     
      
     
      
            
     
     ือ
  อป    
อน     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้