แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 11


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 11
      
      
        
       
         
        
        
          
  วบ      
  
         
     
       
        ือ 
     
    
      
      
   
   
      
       
     
       
 ่อ  
     
       
    
   
   
      
       
     
      
     
          
     
     
    
  
          
        
      ีย 
     
      
      
        ีย 
     
    
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้