แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 10
        ือ 
      
      
       
      
       
      
       
    
   
       
          
      
       
        
      
       
         
     
       
         
       
         
      
        
    ัว   ีย
        ือ
     ีย 
     
         ีย 
       
        ือ    
        
      
     
    ัว  
        
       
     
      
       
     
      
     
           
          
        
       
  วน  
       

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้