แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 9


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 9
      
         
         
       ือ 
   
      
    
       
  
    
       
        
     ีย 
       
     
  ัว ่อ
    
          
    
   
         
     
    ัว
            
        
  ัว   ีย
     ีย 
       
   
   
    วต   
    
      
       
        ือ
  ัว  อง 
     ือ
         รย 
    
  
    วผ   
     
     
     ือ   
       
      ัว
      
       
    
  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้