แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 6


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 6
 ่อ
 
   
    
    
       
     
    ือ 
   
   ีย 
  
 
   
อก 
       
       
      ีย 
    
   
  
   
  
  
อด 
       
   ีย     
    ัว   
          
  
   
    
  
   
อบ 
       
     รง 
        ีย 
    
          
       
   
   
   
   
      
     
     ือ   
      
            
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้