แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 5
      
    
    
      ือ
    ีย 
  
     
 อ้ 
  
    
   
  ีย 
    
   
    ีย 
 
   
        
   
     ือ
     ือ 
 รง 
    
     ีย
       
  
     
         
    
   
   
 รง 
  
   
  
  
     
          
  
 
    
 
   วก 
    
  
     
   
      
    
 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้