แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 4
   
   
    
  
    
    
   
    
     
    
   
     
    
    
  
  ือ 
   
   
    
    
     
     
   
  
 วม 
 ลก 
   
   
   ีย 
   
   
  
    
     
 
   
   
  อว
  
   
     ือ 
 
  
    
    
วง 
   
    ีย 
    
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้