แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 1


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 1
   
   ือ 
     
   
    
   
  
    ือ
    
   
  
   
   
  
      
    
   
   
   ือ 
   ีย 
   
    
   
  
    
    
    
   
   ือ 
   
      
   
    
    
     
     ีย
   
   
  
    
      
    
    
   
  
   ีย
    
  
  
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้