แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.101


อ่านคำพื้นฐาน ป.101
  
      
   
     
    
    
  
  
  
     ีย
  
    
  
     
  
   
     ีย
   
  
     
     
   
   
   ีย 
  
   
   
     
    
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้