แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 15


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 15
      ือ
    
    
    ต์
   
      
 รร   
    
  
   
         
    
     
     
   
        
   วณ 
    
   
     
          
      
  
   
    
    ีย 
 
    
รถ 
    
        
       
  ร์   
    
    
   
   
 
รส 
    
       
   
  
     
    
    ค์
   
    
   
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้