แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 14


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 14
    
    
    
  
  
    ือ
   
   
 
   
   
    
   
  
     
   
    
  ีย 
   
   
  
   ีย
   
  
     ือ
   
   
  ีย 
  
    
  
     ือ
    
  
    
    
    
  ีย 
   
   
    
   ือ 
    
  
  ือ
  
   
   
   
   ีย 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้