แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 12


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 12
  
    
   
 
    
    
  
  
ลง 
   
   
    
   
     ือ
   
    
    
  ีย 
   
   
   
  
 
     ือ 
  
   
  
   
  
    
      
  
    
   
   
   
  
      
  
   
   
     
   
  
  ือ 
  
     ือ
   
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้