แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 10
  
   
   
    
   ีย 
    
  
   
    
  
  
  
   
   ีย
   
    ือ
  
     
  
     
   
 ัว
    
  
   
     
    
   
   
     
  
  
       
  ้อ
    
    
   
     
   
  
   
  
    
   
   ือ
   
     
     
    
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้