แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 9


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 9
   ีย
      
   
    
   
    
    
  
    
   
   
   
   
  
    
  
    
  
   
   
    
  
    
  
     
  
   
  
  
     ือ
   ือ 
    
     ือ
  
     
 
   
    
   
  
  
   
   ือ 
    
   
 ่อ
   
    
   
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้