แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 5
  
     ีย
    
    
    ือ
   
      
   ีย 
  
     
    
  
   
    
     
  อง 
    
   
  
     
      
   
   
      
  
  
    
      
    
     ีย 
   
   
   
   
       
   
   
     
 ่อ
   ีย 
   
   
    
    ัว
    
    
    
    
  
     ีย

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้