แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 4
   ัว
    ือ
     
   
    
   
  
   
  ือ
   
    
       
   
  
  
   
  
   
   
   
  
    
  
 
  
  
    
     
  
    ีย 
    
    
    
  
    
   
      
    
   
  
  
    ีย
  
     ือ
    ือ 
  
  
     รด 
    
   ีย 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้