แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 2


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 2
      
    
  
    
  ัว
อย    
   
  
  
  
      
   
   
    
  ัว   
อย   
   
   
   
   
        
   
   
   
  
 
   
  
    ัว
   
      
    
  
   
    
   
  
   
    
     
      ีย 
  
   
   
   
  
  
   
   
  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้